Algemene voorwaarden

Voor alle arrangementen door Junior Huigen Music gemaakt, dienen de afdrachten aan rechthebbenden door de orkesten zelf geregeld te worden. Alle arrangementen op deze website zijn als maatwerk geleverd. Ik behoud mij het recht voor om arrangementen die als maatwerk geleverd zijn te kunnen plaatsen op de site zodat deze ook aan andere orkesten kan worden verkocht.

In de praktijk blijkt het bijzonder lastig om de auteursrechthouders te vinden, contact op te nemen en/of toestemming te vragen. Mochten eventuele rechthebbenden bezwaar hebben tegen het gebruik van hun composities op de website van Junior Huigen Music, verzoek ik om zo spoedig mogelijk contact op te nemen via het contactformulier.
Junior Huigen Music heeft geen intentie om tegen de zin van de auteursgerechtigden activiteiten te ontplooien, te benadelen of tekort te doen en zal, mits bezwaarmaker zich kan legitimeren als de rechthebbende, altijd gehoor geven aan de wensen en de dan te volgen procedures.

Bij geschillen hierop betrekking hebbende is de opdrachtgever in alle gevallen verantwoordelijk. De beheerders van Junior Huigen Music aanvaarden in deze geen enkele aansprakelijkheid.